Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

2017 Munich DrinkTec. Triển lãm

Chỉ để thông báo cho mọi người.


2017 Munich DrinkTec Triển lãm Sản phẩm của chúng tôi đã được bán vào ngày 02 Tháng năm., 2017.


Nếu bạn có sở thích với các sản phẩm của chúng tôi, hãy theo chúng tôi và kiểm tra thêm chi tiết.


Chờ đợi để nhận được thắc mắc của bạn.


Cảm ơn bạn.


Một cặp: 2017 Triển lãm ở Munich

Tiếp theo: DrinkTec 2017