Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Phân tích rủi ro về kỹ thuật của bình lưu trữ lớn dầu

phân tích rủi ro 1.1 trên dầu thô

Dầu thô là một lớp b chất lỏng dễ cháy, dễ cháy; Nổ giới hạn phạm vi hẹp, nhưng với giá trị thấp hơn, có một nguy cơ nhất định, trong khi dầu thô dễ dàng để đun sôi, nên cháy khi sự chú ý đặc biệt.

1.2 phân tích tai nạn cháy và nổ

Dầu là đặc trưng của các mối nguy hiểm cháy và nổ là một chiếc xe tăng lưu trữ lớn dầu thô, nó là quan trọng nhất mà các yếu tố nguy cơ quan trọng nhất. Ba điều kiện cần thiết cho chữa cháy: đánh lửa, nhiên liệu và không khí.