Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Storage thùng subgrade và nền tảng

Storage tank tổ chức khảo sát và thiết kế của tank Foundation là để đảm bảo an toàn hoạt động của xe tăng lớn bảo đảm cơ bản nhất. Theo ngành hóa dầu chuẩn [2] cung cấp, phải trong quá trình vị trí kỹ thuật trong các kỹ thuật khảo sát địa chất, cho nền tảng chung, và mềm mại đất nền tảng, và núi nền tảng và cơ sở vùng đất đặc biệt, tương ứng đã chứng minh tình trạng, đề xuất tương ứng của nền tảng xử lý phương pháp, trong khi cũng nên cho trang web và các nền tảng của trận động đất có hiệu lực đánh giá, tránh được xây dựng trong mềm khó thay đổi nền tảng thương hoặc các hoạt động tình dục lỗi địa chất của phạm vi ảnh hưởng trong vòng.

Các hình thức phổ biến của xe tăng quỹ vòng tường (beam), vòng ngoài tường (beam) loại và độ dốc loại. Mô hình sẽ được lựa chọn theo điều kiện địa chất