Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Đặc điểm hệ thống sưởi xe tăng

1, Hệ thống sưởi nhanh, hiệu quả chuyển nhiệt độ cao, dễ dàng để quy mô.

2 hệ thống sưởi, nhớt các chất lỏng có thể được định lượng, nhiệt độ bao nhiêu cần thiết.

3, nhiệt độ cao chất lỏng nhớt mà không có địa phương, carbonization và đảm bảo chất lượng của hiệu suất truyền nhiệt nóng chất lỏng nhớt.

4, ổ cắm tối đa nhiệt độ trong xe tăng, đảm bảo dòng chảy chất lỏng nhớt.

5, để tránh các sưởi ấm lặp đi lặp lại của các chất lỏng nhớt trong xe tăng, đảm bảo màu sắc chất lỏng nhớt, làm giảm chi phí của chất lỏng nhớt.