Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Xe tăng làm việc nguyên tắc

1, bố trí hình tròn "trao đổi nhiệt với phim hot xoáy" xe tăng vào dưới cùng của thùng, ống vừa (hơi), Hệ thống sưởi Cheng Neide ống dòng chảy của chất lỏng nhớt từ vỏ, vỏ dầu hút trực tiếp kết nối các xe tăng phương tiện.

2, thiết bị trao đổi nhiệt hơi lối vào van điều khiển nhiệt độ, nhiệt thăm dò phát hiện ổ cắm lỏng nhớt nhiệt độ kiểm soát bộ trao đổi nhiệt hơi inlet hơi Inlet, để đảm bảo rằng hằng số nhiệt độ chất lỏng dính.