Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Diễn đàn phát triển và ứng dụng công nghệ lên men 2016

Trong các năm gần đây, phát triển nhanh chóng của Bioengineering, 25% phần trăm tăng trưởng hàng năm trong ngành công nghiệp của nó. Sinh học-kỹ thuật của hiệu quả, thân thiện với môi trường và an toàn được thực phẩm, dược phẩm sinh học, thức ăn chăn nuôi, vi sinh vật và nhiều khác ủng hộ các ngành công nghiệp phát triển và ứng dụng cấp độ tăng từng năm.

Vector cơ sở trong ngành công nghiệp truyền thông như Bioengineering, chiếm một vị trí quan trọng. Chất lượng trung bình của các bộ lọc khuẩn công nghệ sinh học, công nghiệp sản xuất hàng loạt lớn quy mô canh tác, và do đó có một đóng và mối quan hệ trực tiếp, phương tiện truyền thông tốt là một thành công bước đầu rất quan trọng của công nghiệp hoá của các sản phẩm sinh học. Như chương trình khuyến mại của công nghệ sinh học, nghiên cứu và phát triển khả năng, và dần dần là quan tâm hơn đến tầm quan trọng của các phương tiện.