Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Năm 2017 Shanghai CBBE triển lãm

Chúng tôi đã có những thành công Hiển thị từ 26-29 tháng chín năm 2017 CBBE triển lãm.

Rất nhiều khách hàng trong nước đến thăm gian hàng của chúng tôi.

Cũng vài du khách đến thăm gian hàng của chúng tôi.


Hy vọng để có được của bạn inquire. Cảm ơn.