Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Cơ quan quốc gia Uruguay và Peru

ZHENGJIU MÁY MÓC CƠ QUAN


Từ 1 tháng 04, năm 2017. Chúng tôi đã hợp tác với các cơ quan của chúng tôi những người đến từ đất nước Peru & Uruguay.


Qua vài hợp tác, cả hai người trong số họ muốn là các cơ quan của chúng tôi trong khu vực quốc gia của họ.


Vì vậy, họ là Zhengjiu máy móc thiết bị cơ quan công ty chúng tôi.

Nếu bất cứ ai của bạn từ quốc gia, xin vui lòng gửi cho chúng tôi thông tin của bạn. thông qua email.

Chúng tôi sẽ vượt qua thông tin của bạn. cơ quan trực tiếp, vì vậy bạn có dễ dàng hơn để biết chất lượng sản phẩm của chúng tôi, feeback vv. Cũng như nhận được một mức giá tốt hơn thông qua các cơ quan của chúng tôi.


Cảm ơn.


Cơ quan PERU: Ông Omar Cosio.


URUGUAY cơ quan: Mr.  Luis Anza.