Trang chủ > Tin tức > Nội dung

THÔNG BÁO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Bởi vì chúng tôi chuyển đến Tonglu City từ Fuyang như chúng tôi đã nói

Chúng ta cần dừng điều thuế ở thành phố Phụ Dương, vì vậy chúng ta phải dừng tài khoản ở Fuyang.

Và chúng tôi cần đăng ký và áp dụng một tài khoản USD mới tại thành phố Tonglu. (Khoảng cuối tháng 5, chúng tôi sẽ khôi phục tài khoản Zhengjiu)

Trong thời gian này, chúng tôi sử dụng một tài khoản tạm thời thông qua công ty kinh doanh mới của chúng tôi để xuất khẩu biz.

Dưới đây là tài khoản tạm thời mới của chúng tôi. Và tôi đã đính kèm giấy phép công ty mới, tài khoản và tài khoản Zhengjiu cũ.


Xin lỗi vì sự bất tiện và cảm ơn sự thông cảm của bạn.

blob.png

Một cặp: Miễn phí

Tiếp theo: 2018 CBC Hiển thị thiệp mời