Trang chủ > Tin tức > Nội dung

CBC Show 2018 Trong Nashiville

Chúng tôi đã có thời gian tốt ở Nashiville, chương trình CBC năm 2018.

Đã gặp rất nhiều khách hàng cũ và khách hàng mới. Đã thấy rất nhiều sản phẩm đẹp trong chương trình.

Chúng tôi cảm thấy Nashiville là một thành phố âm nhạc hấp dẫn, thành phố đáng yêu ..

Dưới đây là một số ảnh để chia sẻ với bạn, hy vọng được gặp bạn trong chương trình tiếp theo tại Hoa Kỳ vào năm 2019.


Ngoài ra, chúng tôi đến thăm nhà máy bia địa phương, nơi tuyệt vời ... cảm thấy thư giãn ..

IMG_4006.JPG


CHEERS.

Một cặp: Miễn phí

Tiếp theo: 2017 Shanghai CBBE EXPO