Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Công ty làm cho một thẻ báo cáo ảm đạm "trong lịch sử khó khăn nhất" khoảng thời gian hoặc là chưa đến

Kể từ đầu tháng mười, hơn rượu xuất bản ba báo cáo hàng quý của các công ty niêm yết. Từ tình hình hiện nay, rượu trắng là một thẻ báo cáo hàng quý ảm đạm. Trong số đó, mất một phần tư rượu, rượu tuopai trước khi các khoản thu nhập quý thứ ba giảm 97.06%, wuliangye rượu khổng lồ không còn thậm chí, thu nhập ròng quý thứ ba doanh thu cả hai rơi. Từ 10 trong một chia sẻ được liệt kê các công ty xuất bản ba báo cáo hàng quý, ngành công nghiệp rượu mired trong một giai đoạn điều chỉnh của mùa đông thời tiết vẫn tiếp tục. Các chuyên gia dự đoán rằng các ngành công nghiệp rượu phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sâu hơn bao giờ hết, rất nhiều công ty giai đoạn điều chỉnh để 2-3 năm.