Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Lọc ngoài việc lựa chọn các nhà sản xuất tài liệu tham khảo

Lựa chọn lọc là điều quan trọng nhất là để chọn một nhà sản xuất thường xuyên, cả hai sản phẩm chất lượng và sau bán hàng dịch vụ là rất an toàn, sau đó có phải là một điểm tham chiếu không?

Bộ lọc phải được dựa trên việc đình chỉ tập trung và hạt rắn và chất lỏng nhớt lựa chọn. Sự lựa chọn số đầu tiên của phương tiện truyền thông bộ lọc và bộ lọc kênh thử nghiệm phương tiện truyền thông bộ lọc khác nhau và với tỷ lệ lọc áp lực khác nhau differentials, chất rắn nội dung của tinh lọc lớp tìm nội dung, độ dày và độ ẩm thích hợp lọc cung cấp cho loại sơ bộ chọn lọc, một lần nữa theo xử lý của khu vực được chọn lọc và thử nghiệm thực tế.