Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Cuối tuần giá lúa mì Nga tổ chức tăng nhưng vừa phải

Theo Moskva, Tháng ba 5, nhà phân tích nói cuối tuần Nga hạt giá tổ chức ổn định, do sự can thiệp của chính phủ trong tháng cung cấp cho tăng tới Kazakhstan và cung cấp kho hạt thuộc sở hữu nhà nước Nga, nhu cầu vừa phải.

Học viện nông nghiệp tiếp thị (IKAR), nói tại cảng Novorossiysk, protein nội dung của 12,5% của Nga tăng cường một chút cho chúng tôi $ 283 / tấn trong lúa mì giá tại $ 280 trước, FOB chuẩn.