Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Liquor thiết bị pha cà phê pha cà phê rủi ro đầu tư bao nhiêu?

Liquor thiết bị pha cà phê pha cà phê rủi ro đầu tư bao nhiêu? Tổng đầu tư một distillery nhỏ cần đầu tư 150.000 nhân dân tệ, rượu vang là chủ yếu là nhìn vào doanh thu của bạn để chọn thiết bị, mỗi lần đến 1000 kg 50 kg rượu rượu bia thiết bị. 1. cho ăn đơn vị:

Thiết bị cho ăn ngoài thân trước của thiết bị, các thành phần chính để truyền hình xoắn ốc, stepless cơ khí và thiết bị loại bỏ cuống của sức mạnh cùng một. Nguồn cấp dữ liệu tốc độ có thể được điều chỉnh theo các giống nho khác nhau, để đạt được hiệu quả loại bỏ thân cây đạt yêu cầu.