Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Tại sao bao bì bia trong nước để phát triển tỉ mỉ

Với việc cải thiện tiêu chuẩn sống của người dân, bia chiếm một tỷ lệ lớn trong tiêu thụ hàng ngày của người dân. Theo dự báo từ các xu hướng tin dự báo thủy văn hạn vừa, sản xuất toàn cầu sẽ tăng 2,4% một năm, đặt nền móng cho sự phát triển lành mạnh của thị trường bia nhãn.

2014-2018 phát hành theo viện cho ngành công nghiệp tiềm năng Trung Quốc bia ngành công nghiệp thương hiệu cạnh tranh và báo cáo phân tích và dự báo nhu cầu tiêu dùng sẽ hiển thị: phát triển nhanh chóng của thị trường toàn cầu bia, bia đóng gói và bao bì nhãn sẽ có một vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển thị trường. Và cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp bao bì của Trung Quốc đưa ra yêu cầu cao hơn.